Ambacht in Beeld

"Ambacht in Beeld" laat zien waarom kiezen voor een ambachtelijk product leuker is... Hoe wordt het gemaakt en wie zit er achter het product. Dát speciale product.

Door aan de ene kant ambachtslieden te ondersteunen en aan de andere kant het vak van het ambacht breed zichtbaar te maken, versterkt Ambacht in Beeld de verankering van het ambacht in de samenleving. Hiermee levert het initiatief een bijdrage aan de groei van de economie. Dit leidt tot een imagoverbetering, waardoor er:  

  • meer klandizie is; consumenten krijgen meer gevoel en beleving bij verschillende soorten ambachten en zien de waarde van een ambachtelijk product;  
  • meer jongeren kiezen voor een ambacht als vak;
  • producten van Nederlandse makelij belangrijker worden gevonden .

Hoe bereiken wij dit?

Het draait bij ambachten om de vervaardiging van producten. Mensen die met de hand werken en daar een bepaalde kwaliteit mee bereiken. Deze vervaardiging komt daarom overal centraal te staan naast het product. In alle verhalen en uitingen komt de trots van de vakman naar voren en wordt het scheppende vermogen zichtbaar gemaakt. Het product staat daarmee niet op zichzelf, maar je ziet dat het met liefde, aandacht, professionaliteit en kunde tot stand is gekomen.

Daarnaast maken we het ambacht zichtbaar voor de consument door verschillende evenementen, media-aandacht en campagnes.

Verder bieden wij ondersteuning en advies aan (ambachtelijke) ondernemers. We brengen adviseurs en vaklieden samen en professionaliseren zodoende het ondernemerschap binnen de ambachtseconomie.